Význam slovSlovníkAvýznam slova anglikanizovat

anglikanizovat

poangličťovat, poangličtit

www.vyznam-slov.cz