Význam slovSlovníkAvýznam slova angiografie

angiografie

rentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky

www.vyznam-slov.cz