Význam slovSlovníkAvýznam slova angfom

angfom

cévní nádor

www.vyznam-slov.cz