Význam slovSlovníkAvýznam slova anekumena

anekumena

trvale neobydlené, nevyužívané území

www.vyznam-slov.cz