Význam slovSlovníkAvýznam slova andro-

andro-

první část složených slov mající význam muž, mužský

www.vyznam-slov.cz