Význam slovSlovníkAvýznam slova andragogika

andragogika

pedagogická disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním dospělých

www.vyznam-slov.cz