Význam slovSlovníkAvýznam slova anatomie

anatomie

rozdělování, členění; nauka o tvaru a stavbě organizmu

www.vyznam-slov.cz