Význam slovSlovníkAvýznam slova anatomický

anatomický

týkající se anatomie; tvarem vyhovující stavbě lidského těla

www.vyznam-slov.cz