Význam slovSlovníkAvýznam slova anatexe

anatexe

natavení horniny v nitru Země a krystalizace vzniklého magmatu ve vyvřelinu

www.vyznam-slov.cz