Význam slovSlovníkAvýznam slova anatéma

anatéma

v židovství a v katolické církvi klatba, prokletí spojené s exkomunikací

www.vyznam-slov.cz