Význam slovSlovníkAvýznam slova anastylóza

anastylóza

obnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby

www.vyznam-slov.cz