Význam slovSlovníkAvýznam slova ananym

ananym

jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa

www.vyznam-slov.cz