Význam slovSlovníkAvýznam slova ananké (řec.)

ananké (řec.)

přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost, osud

www.vyznam-slov.cz