Význam slovSlovníkAvýznam slova analyzátor

analyzátor

přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí

www.vyznam-slov.cz