Význam slovSlovníkAvýznam slova anály

anály

letopisy; nadměrně dlouhý popis, vyprávění

www.vyznam-slov.cz