Význam slovSlovníkAvýznam slova analogon

analogon

analogický jev, předmět; obdoba;ideální adekvátní pojem, popis, teorie

www.vyznam-slov.cz