Význam slovSlovníkAvýznam slova analeptikum

analeptikum

látka povzbuzující činnost životně důležitých orgánů, zejm. srdce a dýchání

www.vyznam-slov.cz