Význam slovSlovníkAvýznam slova anagramonym

anagramonym

pseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou

www.vyznam-slov.cz