Význam slovSlovníkAvýznam slova anaglyf

anaglyf

polovypuklý reliéfní sochařský výtvor na nosné ploše, poloreliéf;dvojbarevný soutisk dvou stereoskopických obrázků, které při pozorování brýlemi se skly v doplňkových barvách poskytuje prostorový dojem

www.vyznam-slov.cz