Význam slovSlovníkAvýznam slova anafylaktický

anafylaktický

vztahující se k anafylaxi,podmíněný anafylaxí

www.vyznam-slov.cz