Význam slovSlovníkAvýznam slova anafora

anafora

opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok

www.vyznam-slov.cz