Význam slovSlovníkAvýznam slova anachronizmus, anachronismus

anachronizmus, anachronismus

nerespektování souvislostí v čase co odporuje dané době; zařazení do jiné doby, než je správné; přežitek

www.vyznam-slov.cz