Význam slovSlovníkAvýznam slova anabáze

anabáze

strastiplný návrat řeckého vojska do vlasti; komplikované putování, vyjednávání

www.vyznam-slov.cz