Význam slovSlovníkAvýznam slova an sich [án zich]

an sich [án zich]

o sobě; věc sama, jako taková

www.vyznam-slov.cz