Význam slovSlovníkAvýznam slova amylóza

amylóza

polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná

www.vyznam-slov.cz