Význam slovSlovníkAvýznam slova amyláza

amyláza

enzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry

www.vyznam-slov.cz