Význam slovSlovníkAvýznam slova amplituda

amplituda

rozkmit, výchylka, odchylka;maximální hodnota periodicky proměnné fyzikální veličiny;rozdíl mezi minimem a maximem

www.vyznam-slov.cz