Význam slovSlovníkAvýznam slova amplion, amplión

amplion, amplión

zařízení zesilující zvuk

www.vyznam-slov.cz