Význam slovSlovníkAvýznam slova amplifikace

amplifikace

zvětšení, zesílení, zvýraznění, rozšíření,rozmnožení

www.vyznam-slov.cz