Význam slovSlovníkAvýznam slova amplektace

amplektace

první fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu

www.vyznam-slov.cz