Význam slovSlovníkAvýznam slova amortizace

amortizace

úmor, umořování; prohlášení listiny za neplatnou; postupná likvidace dluhu, úbytek hodnoty

www.vyznam-slov.cz