Význam slovSlovníkAvýznam slova amoroso [amorózo]

amoroso [amorózo]

milostně, něžně; krátká milostná skladba

www.vyznam-slov.cz