Význam slovSlovníkAvýznam slova amorfní

amorfní

beztvarý, bez vnitřní struktury

www.vyznam-slov.cz