Význam slovSlovníkAvýznam slova amok

amok

zuřivost, šílenství

www.vyznam-slov.cz