Význam slovSlovníkAvýznam slova amnestie

amnestie

hromadné udělení milosti, prominutí trestu

www.vyznam-slov.cz