Význam slovSlovníkAvýznam slova aminokyselina

aminokyselina

karboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin

www.vyznam-slov.cz