Význam slovSlovníkAvýznam slova amfoterní

amfoterní

obojaký, dvojstranný, jevící se ve dvou podobách

www.vyznam-slov.cz