Význam slovSlovníkAvýznam slova amfora

amfora

antická nádoba vejčitého tvaru s dvěma svisle připojenými uchy

www.vyznam-slov.cz