Význam slovSlovníkAvýznam slova amfiteátr

amfiteátr

elipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky

www.vyznam-slov.cz