Význam slovSlovníkAvýznam slova amfion

amfion

obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj

www.vyznam-slov.cz