Význam slovSlovníkAvýznam slova amfigonie

amfigonie

pohlavní rozmnožování (splýváním pohlavních buněk)

www.vyznam-slov.cz