Význam slovSlovníkAvýznam slova amfibolie

amfibolie

logická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti; dvojsmysl, obyčejně vtipný, založený na významové záměně slov stejného znění

www.vyznam-slov.cz