Význam slovSlovníkAvýznam slova amerikanizace

amerikanizace

poameričtění; přejímání a podřizování se hl. politickému, ekonomickému a kulturnímu vlivu USA

www.vyznam-slov.cz