Význam slovSlovníkAvýznam slova ambulantní

ambulantní

chodící, docházející, pohyblivý; poskytovaný při docházce

www.vyznam-slov.cz