Význam slovSlovníkAvýznam slova ambulance

ambulance

zdravotnické zařízení pro docházející pacienty; místnost pro vyšetřování a přijímání pacientů do nemocnice; sanitka

www.vyznam-slov.cz