Význam slovSlovníkAvýznam slova ambivalentní

ambivalentní

mající současně dvojí platnost, hodnotu (i protikladné povahy), dvojstranný, dvojsmyslný apod.;v psychologii – záležící v současně projevovaných protichůdných citových postojích k urč. osobě nebo předmětu (ambivalenci)

www.vyznam-slov.cz