Význam slovSlovníkAvýznam slova ambivalence

ambivalence

součásná existence protichůdných citových postojů (sympatie, antipatie apod.) k určité osobě nebo předmětu

www.vyznam-slov.cz