Význam slovSlovníkAvýznam slova ambitus

ambitus

rozsah hlasu nebo hudebního nástroje, tónový rozsah melodie

www.vyznam-slov.cz