Význam slovSlovníkAvýznam slova ambiguita [ambigvita]

ambiguita [ambigvita]

dvojsmyslnost,dvojznačnost, neurčitost

www.vyznam-slov.cz