Význam slovSlovníkAvýznam slova ambice

ambice

ctižádost, životní plány, cíl

www.vyznam-slov.cz